Wet verbeterde premieregeling

premieregeling

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden.

Deze wet heeft voor veel oudere werknemers behoorlijke pensioengevolgen. Zij  kunnen nu namelijk op het moment van pensionering kiezen voor een (geheel of gedeeltelijk) variabele pensioenuitkering. Door deze keuzemogelijkheid zijn gepensioneerden minder afhankelijk van de rentestand op het moment van de pensioenaankoop en kunnen zij, door het opgebouwde pensioenkapitaal langer te beleggen, een hogere pensioenuitkering verkrijgen.