Vergeet de Subsidieregeling Praktijkleren niet aan te vragen!

subsidie

Heeft u studenten of leerlingen in dienst of in dienst gehad? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van uw leerling en kan oplopen tot een bedrag van € 2.700,- per leerling per jaar.

Subsidieregeling Praktijkleren

De regeling is in werking gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om werkgevers te stimuleren meer praktijkleerplaatsen en werkplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Begeleiding

Bij het toekennen van de subsidie wordt gekeken naar het aantal weken waarin u begeleiding hebt gegeven. Alleen over deze weken krijgt u namelijk subsidie. Elke week waarin begeleiding is gegeven, telt dus mee, ongeacht het aantal uren of dagen. Een week waarin geen begeleiding heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, mag niet worden meegeteld bij de aanvraag. Het is dus ook mogelijk om subsidie te krijgen als uw student halverwege de periode is gestopt met zijn opleiding.

Aanvraag

De Subsidieregeling Praktijkleren wordt met terugwerkende kracht aangevraagd voor het schooljaar 2015-2016. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 15 september 2016 (17.00 uur!). Bij het indienen van de subsidieaanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden, maar bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de administratieve (bewaar)plicht van de subsidieregeling. Indien de subsidie wordt toegekend, zal u dit bedrag voor het einde van het jaar ontvangen.