Transitievergoeding in de vrije ruimte?

Transitievergoeding

Volgens de wet Werk & Zekerheid (WWZ) ontvangen werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding: de zogenaamde transitievergoeding. Voor de invoering van de WWZ was het bij tijdelijke contracten vooral opletten dat er na het 3e contract of na een periode van 3 jaar aan tijdelijke contracten geen vast contract ontstond. Nu dient een werkgever na het beëindigen van een tijdelijk dienstverband van 24 maanden of langer een transitievergoeding te betalen. Veel werkgevers zijn niet blij met de extra kosten die deze vergoeding met zich mee brengt en zijn dan ook constant op zoek naar oplossingen om deze mogelijke kosten te drukken. Een van deze oplossingen is om de transitievergoeding te plaatsen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Werkkostenregeling

Sinds de invoering van de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% (2016) van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelastingen in de vorm van een eindheffing van 80%. Hierover hoeft u geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

Loon uit vroegere dienstbetrekking

De werkkostenregeling is alleen bedoeld voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De transitievergoeding  is loon uit vroegere dienstbetrekking en wordt hierdoor in principe uitgesloten van de werkkostenregeling. Gevolg hiervan is dat u als werkgever gewoon loonbelasting en premie volksverzekeringen moet inhouden op de vergoeding. Over loon uit vroegere dienstbetrekking hoeft u geen premies werkgeversverzekeringen af te dragen, maar dient u wel 6,75% (2016) werkgeversheffing Zorgverzekeringswet te betalen. Er is echter een situatie waarin het loon uit vroegere dienstbetrekking toch in de vrije ruimte geplaatst kan worden. De werknemer ontvangt dan de vergoeding onbelast en de werkgever betaalt pas belasting over de vergoeding als de vrije ruimte wordt overschreden.

Voorwaarden transitievergoeding

Er dient wel aan een aantal voorwaarden voldaan te worden voordat een transitievergoeding kan worden aangewezen als eindheffingsloon. Zo dient de werknemer naast de transitievergoeding ook nog loon uitbetaald te krijgen waarop de arbeidskorting van toepassing is. Het kan dus interessant zijn om een eventuele eindafrekening, met bijvoorbeeld het vakantiegeld en de afrekening van de vakantiedagen, tegelijk met de transitievergoeding uit te betalen. Daarnaast dient de vergoeding ook aan de gebruikelijkheidstoets te voldoen. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werknemer de vergoeding onbelast ontvangt. In eerdere specifieke gevallen heeft de Belastingdienst dit goedgekeurd.