Subsidie ontvangen als innovatief ondernemer

subsidies

Als innovatieve ondernemer kunt u in Nederland gebruik maken van een veelvoud aan interessante fiscale faciliteiten die de belastingdruk aanzienlijk kunnen verminderen. Deze (subsidie)regelingen zijn toepasbaar van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. De toegang tot deze regelingen is speur en ontwikkelingswerk (S&O). Of dit nu gaat om de ontwikkeling van innovatieve software, vernieuwende hulpmiddelen voor de medische sector, of een meer effectieve productielijn voor de voedingsmiddelenindustrie, zolang het maar technisch vernieuwend is voor uw bedrijf.

WBSO subsidie

De financiële lasten van S&O bestaan veelal uit enerzijds loonkosten van het personeel en anderzijds uit de overige kosten en uitgaven om S&O mogelijk te maken in uw bedrijf. Via de WBSO kunt u in aanmerking komen voor een verlaging van de loonkosten door een vermindering op de afdracht loonbelasting. De lasten van de overige kosten en uitgaven van een WBSO-project kunnen verminderd worden door de zogenoemde RDA subsidie. De aanvraagprocedure voor de beide faciliteiten is sinds begin dit jaar samengevoegd.

De subsidie wordt aangevraagd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voordat u uw S&O-project start. Deze aanvraag staat open voor zowel ondernemingen met werknemers in dienst die S&O verrichten als voor een holding met alleen de directeur-grootaandeelhouder op de loonlijst die zich bezig houdt met S&O.

Naast een subsidie voor de loonkosten van uw personeel is de WBSO ook aan te vragen als zelfstandig ondernemer (eenmanszaak, vennootschap onder firma). U dient hiervoor zelf 500 uren of meer te werken aan een WBSO-project. De subsidie kan dan worden toegekend als aftrekpost in de winst uit onderneming vergelijkbaar met de zelfstandigenaftrek. De vaste aftrek bedraagt dan € 12.484 en wordt verhoogd met € 6.245 voor starters.

Fiscaal voordeel

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen (S&O-inhoudingsplichtigen) is de hoogte van de WBSO afhankelijk van het aantal S&O uren en het S&O uurtarief. Dit laatste tarief is een vast gemiddeld bedrag per uur dat geldt voor al uw S&O-medewerkers van twee jaar geleden. Indien dit niet kan worden bepaald, geldt een forfaitair uurloon van € 29. Dit S&O-uurloon geldt voor een heel kalenderjaar. Tot een bedrag van € 350.000 bedraagt het tarief van de afdrachtvermindering 32% van het aantal S&O uren maal het uurtarief (40% voor starters) en boven dit bedrag 16%.

De RDA subsidie is afhankelijk van het aantal goedgekeurde S&O uren. Wanneer dit aantal niet hoger is dan gemiddeld 150 uur per maand bedraagt het RDA bedrag het aantal uren maal € 15. Indien het gemiddeld aantal uren hoger is dan gemiddeld 150 per maand, wordt de RDA subsidie bepaald aan de hand van de geschatte kosten/uitgaven.

Naast de WBSO en RDA subsidie heeft een onderneming voor de vennootschapsbelasting mogelijk ook nog recht op toepassing van de innovatiebox.

Innovatiebox

Bedrijven aan wie WBSO is toegekend, mogen een deel van hun belastbare winst voor de vennootschapsbelasting belasten met toepassing van de innovatiebox. Dit fiscale regime belast winst toerekenbaar aan innovatieve WBSO-activiteiten tegen 5% vennootschapsbelasting in plaats van het reguliere tarief van 20/25%. Omdat de innovatiebox regeling vele haken en ogen kent, doet u er verstandig aan een fiscalist in te schakelen om u in de aanvraag en toepassing van de innovatiebox te begeleiden.

Wees er op tijd bij!

Voor de aanvraag van de afdrachtverminderingen is het van groot belang dat dit tijdig plaatsvindt. De termijnen voor de aanvraag voor 2016 zijn reeds verlopen, maar voor 2017 kunnen de aanvragen weer worden ingediend. De kwaliteit van deze aanvragen is van grote invloed op het eindresultaat. Het laatste kwartaal van 2016 kan derhalve goed worden gebruikt om dit proces grondig voor te bereiden. Innovatief ondernemerschap en/of innovatieve projecten leiden derhalve tot een fiscaal optimale innovatie als de juiste middelen worden aangewend. De uitkomst: afdrachtverminderingen op loonkosten en S&O-kosten én toepassing van 5% vennootschapsbelasting op een deel van de winst.