Proeftijd in uw arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst; wij merken dat dit voor veel werkgevers nog altijd veel vragen oplevert. In de aankomende weken zullen wij de arbeidsovereenkomst nader uitlichten op een aantal belangrijke onderwerpen.

 • Proeftijd
 • Concurrentiebeding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ketenbepaling

In het onderstaande artikel zullen wij het eerste onderwerp ‘Proeftijd’ uitlichten.

Wat is een proeftijd?

Als u een nieuwe werknemer in dienst heeft genomen, kunt u ervoor kiezen om deze werknemer onder een proeftijd te laten werken. Proeftijd is voor geen enkel bedrijf een verplichting. Proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen u en uw nieuwe werknemer, waarbij beide partijen kunnen kijken of de nieuwe samenwerking bevalt.

Voorwaarden

Het proeftijdsbeding in het contract is pas rechtsgeldig als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Bij de start van het dienstverband schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
 • Mag niet langer duren dan maximaal twee maanden.
 • Voor beide partijen even lang.

Duur

Als nieuwe werkgever moet u schriftelijk vastleggen hoeveel maanden de proeftijd duurt.  De maximale duur van de proefperiode is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar mag nooit langer zijn dan twee maanden. Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan zes maanden mag er geen proeftijd worden afgesproken.

De proeftijd mag niet meer dan één maand duren bij:

 • een tijdelijk arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar
 • een tijdelijk arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken

De proeftijd mag niet meer dan twee maanden duren bij:

 • een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • een tijdelijk arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer.

In sommige cao’s is overeengekomen dat men van de maximale proeftijd van een maand bij een arbeidsovereenkomst van minder dan twee jaar mag afwijken, maar de proeftijd mag nooit langer zijn dan twee maanden.

Op het moment dat er na de eerste arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd sprake is van een opvolgende arbeidsovereenkomst, mag hier niet opnieuw een proeftijd afgesproken worden. Hier is echter wel één uitzondering voor: als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk bestaat uit andere vaardigheden en verantwoordelijkheden, mag er wel opnieuw een proeftijd overeengekomen worden.

Opzeggen tijdens proeftijd

U kunt altijd gedurende de proeftijd besluiten dat de werknemer niet goed bij het bedrijf past. Andersom kan ook uw werknemer deze keuze maken. Binnen de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst per direct ontbonden worden.
Mocht u ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden binnen de proeftijd, hoeft u hiervoor geen rekening te houden met één van de redelijke gronden voor ontslag. Ook hoeft u niet te kijken of er een andere rol is in uw onderneming voor de betreffende werknemer.
Andersom hoeft de werknemer zich niet te houden aan de opzegtermijn.

Als een van de twee partijen het contract binnen proeftijd opzegt, moet diegene wel zelf schriftelijk de reden daarvoor toe te lichten, mocht hiernaar gevraagd worden.

Wilt u meer weten over de proeftijd of over de arbeidsovereenkomst? Twijfelt u over de arbeidsovereenkomst die u nu gebruikt als werkgever zijnde? Neem dan gerust eens contact met ons op.