Nieuwe beslagvrije voet vooralsnog te complex

belastingvrijevoet

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet moet ervoor zorgen dat de uitvoering van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt. Zo wordt de lijst van beslagvrije zaken duidelijker en uitgebreider. Ook wordt de informatievoorziening voor mensen met schulden beter. Zo moet een deurwaarder of invorderingsambtenaar straks aan een werknemer met schulden uitleggen welke gegevens gebruikt zijn om de beslagvrije voet te bepalen en hoe de berekening tot stand is gekomen.

Aanvullende ondersteuning

Volgens het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is de nieuwe manier om de beslagvrije voet bij een loonbeslag te berekenen nog steeds niet simpel genoeg. Als een werknemer bij een loonbeslag te horen krijgt welke aanvullende ondersteuning hij of zij kan krijgen, biedt dit volgens Actal veel meer praktische waarde dan een uitleg over een ingewikkelde berekening van de beslagvrije voet.

Polisadministratie

Dat alle gegevens die benodigd zijn voor het berekenen van de beslagvrije voet in het vervolg uit de polisadministratie gehaald worden vindt Actal wel een goede ontwikkeling. In de nieuwe situatie komt de benodigde informatie namelijk niet meer van de schuldenaar, maar via bestaande registraties. Hierdoor wordt het voor de beslagleggende partijen simpeler om te berekenen welk gedeelte van het inkomen zij buiten beschouwing moeten laten.

Niet in loondienst

Voor mensen met schulden die niet in loondienst zijn, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers, freelancers en ondernemers veranderd er minder met het nieuwe wetsvoorstel. Zij moeten immers nog steeds veel gegevens zelf aanleveren.