Leiderschap; wilt u succesvol worden?

Leiderschap

Wilt u de beste jonge talenten aan u binden? Wilt u uw medewerkers inspireren tot grote daden? Dan heeft u een behoorlijke uitdaging. Uw mensen zijn veeleisend, uw klanten kritisch en last but not least dient u ook nog eens geld te verdienen. Ondernemers die hun professie serieus nemen hebben het niet makkelijk, maar leiderschap is vaak moeilijker dan van te voren werd gedacht. De mensen in uw omgeving zijn over het algemeen goed geïnformeerd. Zingeving en welbevinden zijn essentiële onderdelen van het leven geworden. Een rigide en starre ‘baas’ gaat het al snel afleggen. Nee, u dient als leider –als werkgever en ondernemer– meer dan ooit empathisch te zijn. Een uitdaging of een onbegonnen zaak?

Empathisch Leiderschap

Laat ik voorop stellen dat het eigenlijk nooit anders is geweest. Vroeger werden de dingen van nu vertaald in woorden van toen. Maar goed. Als leider moet u tegenwoordig zichzelf goed kennen. Vaak in de spiegel kijken dus. Zelfbewust zijn, maar niet overdreven zelfgenoegzaam, veerkrachtig, maar niet te springerig, emotioneel intelligent, maar niet te ‘popie jopie’, creatief, maar niet zweverig en tenslotte inspirerend maar geen prototype van een ‘tjakka’ goeroe. Kortom, het is allemaal nog niet zo simpel. Wat is belangrijk? Nou, dat is nogal wat. U dient een ontspannen en geïnspireerde leider te zijn met een duidelijke focus op de mens binnen de organisatie, zonder te vergeten dat er ook nog geld moet worden verdiend. Dit laatste moet er echter niet ‘duim en dik’ bovenop liggen. Het gaat immers om‘de mensen’ binnen de organisatie die dit in gezamenlijkheid moeten bewerkstelligen.

Renderend werken met plezier.

Wat vraagt dit van u? Onbevooroordeeld luisteren en oprechte aandacht tonen. Waarom is dat empathisch leiderschap zo belangrijkheid? Ik noemde al de veranderingen in uw omgeving en de mensen die hierin acteren. Maar er zijn meer redenen te bedenken. De flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wilt u aan de juiste mensen komen dan zult u er iets aan moeten doen. De mobiliteit van mensen, tijdelijke contracten, de wispelturigheid en de snelheid waarin mensen zichzelf willen zien ontwikkelen gaan u parten spelen. Ongedurigheid en eigen ideeën van –vooral jonge– medewerkers. Het zijn allemaal eisen en denkbeelden waarmee u te maken krijgt. Negeren is geen optie. Als de strijd om het talent losbarst bent u te laat. Het is een hectisch wereldje: de oorlog om het talent, een slagveld. U moet daar als leider een beetje tussendoor laveren op een plezierige wijze. Kortom, uw omgeving is te duiden als een populatie van kritische mensen –in een turbulent en dynamisch klimaat– die meer van een leider verwachten dan orders en een salaris!
Het gaat bij empathisch leiderschap niet om het simpelweg aanleren van een paar nieuwe managementtrucjes. Een beetje van dit en een beetje van dat. Een beetje aanpassen, een beetje toneelspel, een snuifje geveinsde vriendelijkheid en ongeïnteresseerde interesse tonen. Nee, het gaat om een echte gedragsverandering. Zet u maar schrap en scherp! Wat gaat u helpen? Bewust worden van uzelf en van de eigen conditioneringen. Daarnaast een geheel andere luisterhouding dan van mensen die meermaals luisteren om enkel en slechts te reageren. U dient oordeelloos, oprecht en met aandacht te luisteren. Dus niet met een half oor en onderwijl de conclusie trekkend, maar de ander het gevoel geven dat hij of zij gehoord is. Gaat het nog een beetje? Gelijkwaardigheid nastreven waar allerlei verschillen de kop opsteken. Laat emotie u niet verleiden om niet empathisch gedrag te vertonen. Een empathische leider weet emotie van ratio te onderscheiden. 

Bent u er dan?

Nee, óók de organisatie veranderd onder druk van de eerdergenoemde omstandigheden. Niets is meer zoals vroeger en oude tijden komen niet terug. Moeilijk? Misschien nog wat handreiking om het toch serieus een kans te geven. Er is steeds meer aandacht voor de zachte kant van leidinggeven. “Is dat dan nog wel leidinggeven?”, zult u zeggen. Ja, een empathische leider moet vanuit het hoofd, hart en handen leiding geven. De opvliegerige en norse baas is out of business. Het gaat tegenwoordig om het reguleren van je emoties als leidinggevende en de wijze waarop je reageert op anderen. Gaat dan alles vanzelf goedkomen? Nee, naar mijn mening niet. Maar u moet wel voorsorteren op een beweging die ontegenzeggelijk op gang is gekomen. De jonge talentvolle mensen die u zo graag wenst aan te trekken eisen het van u.  Het gaat niet meer om ‘nice to have’, maar wat hen betreft om ‘must have’. Dat maakt een groot verschil. Helder én op basis van gelijkwaardigheid communiceren en vooral welgemeend –en authentiek– waarderen. Zo weten uw medewerkers wat zij aan u hebben. Leiderschap gaat zich –met zekerheid– deze kant op bewegen. Beweegt u mee?