Lagere zorgpremie wanbetalers vanaf 1 juli 2016

pensioenen

Vanaf 1 juli 2016 hoeven wanbetalers minder zorgpremie te betalen. Op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ministerraad dit besloten. De zorgpremie 2016 daalt voor wanbetalers daarom op 1 juli 2016 van € 159,03 naar € 127,91 per maand. Het is de bedoeling dat wanbetalers sneller van hun schulden bij de zorgverzekering afkomen en sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling.

Achterstand betalen zorgpremie

In december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘verbetering wanbetalersmaatregelen’ van minister Schippers aangenomen. Met de invoering van deze nieuwe wet wil het kabinet het aantal mensen met een flinke achterstand met het betalen van de zorgpremie terugbrengen. Naast de verlaging van de premie zorgt de nieuwe wet ervoor dat de wanbetaler zonder hulp van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan komen. Er moet dan nog wel een betalingsregeling worden getroffen met de zorgverzekeraar. Het kabinet werkt hiernaast aan een mogelijkheid om groepen aan te wijzen voor wie  de bestuursrechtelijke premie niet meer nodig is. Momenteel wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigde wanbetalers de gewone premie van de zorgverzekeraar kunnen betalen.