Inspirerende leiders maken het verschil

leiders

Het is een feit dat er niet bij ieder bedrijf inspirerende leiders zijn. Jammer! Immers, inspiratie brengt mensen in beweging en vervoering. Medewerkers raken enthousiast en zijn daardoor in staat -en hebben de bereidheid- om beter te presteren. Een leider is het te doen om betere prestaties. Toch?! Gelukkige en geïnspireerde mensen die gemotiveerd iedere dag aan de slag gaan. Wie zou zich dit niet wensen? Kijk naar de grote wereldleiders en de succesvolle ondernemers. Het zijn mensen die iets te vertellen hebben. Ze hebben een verhaal! Ze weten hun toehoorders te raken. Bent u ook al zo’n leider? Iemand die boeiende en inspirerende verhalen weet te vertellen? Nee? Jammer voor uw ‘publiek’!

Authenticiteit

Waar gaat het om? Het gaat om écht gedrag, authenticiteit, een kijkje in het hart en een integer verhaal. Een inspirerende leider weet het vuur bij zijn of haar medewerkers aan te wakkeren maar ook brandende te houden. Hij of zij heeft de eigenschap om op een eerlijke en kleurrijke manier een beeld te schetsen van de missie en visie, het pad en de omstandigheden die leiden tot succes. Inspirerende leiders zijn leiders die anderen iets leren. Leren anders te kijken, het over een andere boeg te gooien en de medewerkers weten te verrijken met kennis, nieuwe inzichten en kunde.

Leiders die vanwege hun houding respect afdwingen. Is dat dan af te dwingen? Ja. Door zelf respect te tonen. Respect tonen naar de mensen waaraan leiding wordt gegeven. Het worden volgelingen, mensen die geïnspireerd door de boodschap het gedachtegoed, de visie en de strategie verder brengen. Wie zou zich dit niet wensen? Is een inspirerende leider een instant succes? Nee, de meest inspirerende leiders zijn eerst door diepe dalen gegaan. Zwarte sneeuw gezien. Mislukking op mislukking gestapeld. Teleurgesteld wilden zij menigmaal de handdoek gooien. Zij hebben dat niet gedaan. Zij hebben geleerd van de fouten, mislukkingen en teleurstellingen. Dat is pas echt sterk. Dat is het verhaal dat zij te vertellen hebben. Daar ontlenen de toehoorders inspiratie aan. Iedereen kan dus een inspirerende leider worden. Daar moet je echter wel iets voor doen. Je verhaal vertellen, leren van je fouten en een sterk karakter tonen. Hoe doe je dat? Ieder mens heeft sterke en zwakke eigenschappen en karaktertrekken. Verdoezel die niet maar deal ermee. Wees eerlijk naar jezelf en de omgeving. Dat gaat u helpen in moeilijke omstandigheden!

Ontwikkel jezelf

Hoe kan je jezelf overwinnen? Door jezelf door en door te leren kennen! Grenzen opzoeken en nieuwe inspirerende gedachten toelaten. Zelfkennis en een kritische houding ten opzichte van je eigen ingesleten gedrag. De juiste mix maken van je competenties, je emotie en je leerervaringen. Je eigen denkconcept ontwikkelen. Inspirerende leiders hebben een breed handelingsrepertoire en een levendige verhalenlijn. Zij weten op een authentieke wijze hun passie en inspiratie te verpakken in een levendig verhaal gepaard aan emotie en eerlijkheid. Eerlijk over zichzelf, niet opgepoetst maar recht door zee. Waarom zijn de grote toespraken van wereldleiders bepaalde beelden en uitspraken in ieders geheugen gegrift? Ze waren echt, uit het hart, ze gingen van hart tot hart. “Kan ik dat ook?”, zult u zich afvragen. Ja. Echter onder de nadrukkelijk toevoeging dat het echt, oprecht en authentiek moet zijn.

Inspirerende leiders hebben geen dikke verhalen

Inspirerende leiders hebben geen opgeklopte slimme opzetjes en geen fantasieën. Nee. Inspirerende leiders winnen het omdat het verhaal wellicht wordt vergeten maar het gevoel blijft. Het ‘yes’ gevoel, de emotie van het moment. de uitspraak, de traan en de lach. Bent u een inspirerende leider? Durft u zich kwetsbaar op te stellen? Bent u in staat om het hart van de medewerkers te raken door woorden, gedragingen en getoonde waardering? Behandeld u de medewerkers met respect? Ziet u dat men u als logisch vervolg vertrouwt en respecteert? Kent u de menselijke maat ook wanneer er spannende en belangrijke zakelijke beslissingen moeten worden genomen? Ook in die moeilijke omstandigheden overwint het vertrouwen en respect. Door uw authentiek gedrag blijft men uw ‘verhaal’ geloven en blijft u hen inspireren. En dat helpt écht!