FAALANGST?

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Doe er echter alles aan om door te gaan. Ook als faalangst toeslaat. Falen of feilen? Twee woorden. Ze lijken veel op elkaar. Veel ondernemers hebben er last van. Ze slepen het soms hun hele ondernemersbestaan mee. Ze weten het niet achter zich te laten. Ik ken ondernemers de gebukt gaan onder het feit dat zij -ooit- hebben gefaald. Ze blijven hangen in hun teleurstelling. Toch zijn er ook die er hun voordeel mee hebben gedaan. Sterker uit de strijd zijn gekomen. Dat zijn de positief ingestelde soortgenoten. Mensen die zich niet uit het veld laten slaan, maar leren van fouten. Dat is de enige juiste instelling voor ondernemers. Vallen en weer opstaan. Ze doen zich niet groter voor dan zij zijn, maar zijn wel groots in zichzelf. Hoe je van falen geen faalangst hoeft over te houden!

Hoeveel mensen zijn er die falen, denkt u? En dan dagelijks! Ruim vijftig procent van de mensen maken dagelijks situaties mee waarin zij (menen te) falen. Achteraf is dat altijd moeilijk toegeven, maar ongeveer een kwart gaat hier werkelijk onder gebukt. Ze nemen het mee naar huis, naar bed en zo weer de volgende werkdag in. Zij ontwikkelen op deze wijze faalangst. Voor een ondernemer is dat heel slecht. Wat is falen eigenlijk? Het is het onverwacht eindigen van het juist functioneren. Onverwacht. Onverwacht niet meer voldoen aan allerlei criteria en verwachtingen. Het kan iedereen overkomen. Iedere ondernemer stelt zichzelf -naar ik aanneem- doelen. Wanneer deze doelen niet worden gerealiseerd heeft dit niet altijd met falen te maken. Men ziet dit vaak wel zo. “Ik heb gefaald!” Vanuit deze diep gewortelde gedachte komen er negatieve beelden op het netvlies. Afgaan, floppen, het gewilde niet behaald en -misschien het ergste zelfverwijt- ‘in gebreke gebleven’. Niet echt een prettig gevoel en geen positieve instelling om de volgende stap steviger in te zetten. Onzekerheid doet vervolgens haar intrede. Dit gevoel van te zijn tekortgeschoten en mislukking is bepalend voor de onvermijdelijke vervolgstappen op het pad van de ondernemer. Zet je die met vertrouwen in of met twijfel? Vervolgens doet het feilen haar intrede. Men gaat dwalen en mistasten. De onzekerheid gaat groeien. Groeien, boven het hoofd van de ondernemer. Van falen komt op deze wijze feilen. Het is verspilde energie om dan nog te denken dat er iets gaat lukken. Op deze wijze zijn veel ondernemers bezig om dagelijks de strijd te leveren met zichzelf. Terwijl ze alles in huis hebben staan ze –in eigen gevoel- met lege handen. Ze zijn echter ‘slechts’ bang om fouten te maken. Van de weeromstuit doen ze nauwelijks nog iets nieuws. Nieuw is immers eng, verandering is nog meer onzekerheid toelaten en toekijken is veiliger dan risicovol ondernemen. Geen nieuwe initiatieven meer. Slecht voor een ieder gezond iemand, maar dubbel slecht voor ondernemers. Niets meer ondernemen is stoppen met functioneren!

Waarvoor zou je bang zijn? Waarom laat je de gedachte niet toe om fouten te mogen maken? Veel ondernemers zijn onderhuids bang. Bang gemaakt door de omstandigheden. Het paradoxale is dat ondernemers juist met lef en durf aan de slag moeten. Uit de comfortzone en meedoen met ‘het spel’. Vermijdingsdrang werkt destructief voor ondernemers. Niet blijven toekijken, maar meedoen. Meedoen op het ondernemersveld en actief gericht zijn op nieuwe uitdagingen. Van falend ondernemerschap naar succesvol ondernemerschap. Hoe doe je dat? Door actiegericht te zijn. Doelen realiseren. De doelen als een uitdaging zien en niet bang zijn voor mislukkingen. Wel goed rekenen en met volhardendheid hard werken. Terugblikken en evalueren. Nog eens doorrekenen en doorzettingsvermogen tonen. In actie komen. Niet impulsief of naïef, maar met een hoge mate van realiteitszin. Gaat het dan vanzelf goed? Niets gaat vanzelf. Ook succesvol worden niet. Het is echter de omslag in denken die ondernemers moeten maken. Denken in kansen en niet in problemen! Er zijn falende ondernemers die hun falen hebben opgeslagen op hun harde schijf als een mislukking. Dat resulteert in angst en in een emotionele blokkade. Er zijn er ook die succesvol willen zijn of worden. Zij hebben de falende ervaring verwerkt als een leermoment. Op deze wijze helpt het hen om zich te ontwikkelen en aldoende uit te groeien tot een succesvolle ondernemer. Doorzetten, dealen met de realiteit en vooral vertrouwen hebben. Wat een verschil. Blijf niet zitten in de onzekere positie van angst en twijfel. Onderneem! Betaal leergeld en ga voor het rendement hiervan. Ik ken ze: de ondernemers die zich hebben weten te ontworstelen van een faillissementsverleden. Met nieuwe kracht en onuitputtelijke ijver hebben zij zich weten te rehabiliteren. Ik ken ze ook die zijn blijven hangen in teleurstelling. Het zijn net verwende kinderen. “Het lukt niet, ik ga niet wéér alles op het spel zetten!” Wat alles op het spel zetten? Een (potentieel) succesvolle ondernemer doet niet anders. Alleen zo dwing je succes af!

Je niet laten bevangen door faalangst, je ontworstelen uit een positie van teleurstelling en de klem van mislukking. Ondernemen is doorzetten én angst en twijfel overwinnen!