Drijfveren: Welke zijn essentieel voor ondernemers?

macro

Ondernemen met passie en vanuit persoonlijke drijfveren. Er zijn gelukkig nog steeds zat lieden die hun talenten en professionaliteit met verve inzetten en zich ontwikkelen tot geslaagde ondernemers. Gelukkig maar. Passie, professionaliteit en plezier zijn de ingrediënten voor succesvol ondernemerschap. Dat ondernemen niet altijd vanzelf gaat moge duidelijk zijn. Iedere ondernemer moet zich gaandeweg ontwikkelen. Wijzer worden, keuzes maken en vervolgens een zelfgekozen weg gaan. Dingen doen die interessant zijn vanuit sterke persoonlijke drijfveren. Herkent u zich hier een beetje in?

Ik sprak laatst zo’n jonge ondernemer. Hij deed de dingen met plezier, passie en overgave. Hij geloofde erin dat de dingen die hij wilde bereiken ook daadwerkelijk zouden worden gerealiseerd. Vol zelfvertrouwen in zijn talent, professionele kennis en ervaring. Hij kende de markt en wist welke klantgroep hij moest aanspreken. Zelfbewustzijn is onontbeerlijk voor ondernemers. Met overtuiging hard werken aan de doelstellingen van je bedrijf. Dat is passie tonen. Volharding moet leiden tot vasthoudendheid. Ik geloof dat dromen, denken en voelen goede eigenschappen zijn voor ondernemers. Zorgen dat je ‘het beeld’ weet te vatten in daden. Hiervoor is creatief en positief gedrag nodig. Bevlogenheid en geloof in eigen kunnen. Gedrevenheid die z’n bron heeft gevonden in een ondernemersdroom.

”Ik geloof dat dromen, denken en voelen goede eigenschappen zijn voor ondernemers.”

Vanuit een ‘droom’ doelen stellen is namelijk iets anders dan ‘dromerig’ zijn. De ondernemersdroom moet echter worden omgezet in (keiharde) doelstellingen. Anders blijft het bij dromerijen! Hiervoor is belangrijk dat de ondernemer weet wie hij of zij is. Jezelf kennen met alle positieve en negatieve kantjes, je krachten en je zwakten. Dat voorkomt teleurstelling en geeft tegelijkertijd veel energie. De dingen doen die leuk zijn en leren van anderen om sterker te worden. Je drijfveren verwezenlijken, daar gaat het om.

Moed, doorzettingsvermogen en enthousiasme

De ondernemer die ik sprak stond bol van ambitie. Hij had duidelijke doelstellingen en wilde die absoluut realiseren. Dat deed hij met moed, doorzettingsvermogen en enthousiasme. De basis ingrediënten voor succes. Deze houding en dit gedrag werkt aanstekelijk. Mensen kunnen niet (meer) om hem heen. Hij werkt op deze wijze vanuit zijn kwaliteiten en drijfveren aan zijn succes. Ik zie nog teveel ondernemers dit enthousiasme en deze passie verborgen houden. Het lijkt alsof ze alles met moeite en tegenzin doen. Dat kan toch niet waar zijn!? Als dit wel zo is moet je niet klagen over weinig succes of slechte omstandigheden.  Het enthousiasme en de passie voor ondernemen maakt de ondernemer –die ik sprak– juist uniek. Zeggen jouw klanten en medewerkers dit ook over jou? Gun jezelf het plezier en de ruimte van het ondernemen. Werk aan de overtuiging dat dingen die je wilt bereiken ook daadwerkelijk te realiseren zijn!

De praktijk

Hoe kunnen ondernemers dat ‘goede gevoel’ krijgen? Ondernemers moeten sturen op hun eigen ontwikkeling. Niemand anders gaat dit doen. Maak een doelgericht plan en formuleer je doelen. Ga actief aan de slag met jezelf en de omgeving, leg contacten en doe inspiratie op. Doelgerichtheid is zoeken naar kansen en mogelijkheden. Wees er steeds alert op. Ze komen langs, maar zie je ze ook? Ben je gespitst op het grijpen van de goede en profijtelijke dingen die voorbij komen? Of sukkel je gaandeweg een beetje in slaap. Klaag dan niet! Je hebt zelf de kans op succes voorbij laten gaan. Leer er wel van. Er komen namelijk steeds opnieuw kansen en mogelijkheden voorbij.

Als je dingen met overtuiging doet, beïnvloedt dat het effectief benutten van je zintuigen, talenten en bekwaamheden. Dat gaat bijna vanzelf. Als jij het maar in gang zet. Hoe je dat moet doen? Vooral communiceren met mensen die je kunnen inspireren, motiveren en verder helpen. Geslaagde ondernemers hebben meestal een breed en diep netwerk. De juiste contacten en de meest effectieve en renderende verbindingen leggen. Ze zijn gericht op samenwerking met mensen die even enthousiast en passioneel zijn als zijzelf. Ze staan ergens voor, weten wat ze willen, maar staan –ondanks dat– open voor goede raad. Zo geven ondernemers elkaar feedback op een professionele manier. Heeft u ook al zo’n netwerk? Of bedenkt en beslist u liever alles zelf?

Verreik jezelf met kennis

Ik merk dat succesvolle ondernemers een sterke eigen mening hebben, een visie, maar zich tegelijkertijd heel erg openstellen voor nieuwe denkbeelden en indrukken van buitenaf. Ze verrijken zich met nieuwe kennis. Misschien zit daar wel de kern van ‘het geheim’. Geslaagde ondernemers weten hun eigen drijfveren te combineren met nieuwe kennis die ze gaandeweg opdoen. Dat maakt hen minder gevoelig voor tegenslag en mislukkingen. De basis is goed en op dit fundament bouwen zij hun onderneming. Steeds op zoek naar nieuwe ervaringen, kansen, openingen en ruimten. Nieuwe ideeën en spraakmakende ontdekkingen.

Bent u ook al zo’n gedreven en enthousiaste ondernemer met passie voor uw vak en duidelijke doelstellingen? Gefeliciteerd!