De gevaren van Het Nieuwe Werken

nieuwe werken

Veel bedrijven in Nederland hebben het concept van Het Nieuwe Werken inmiddels in meer of mindere mate omarmd. Het Nieuwe Werken of HNW betekent in het kort werken waar, wanneer en hoe je wilt. Het Nieuwe Werken biedt vele voordelen voor zowel werknemer als werkgever. De meeste van deze voordelen zijn al talloze keren beschreven. In deze blog zullen wij dan ook ingaan op een aantal gevaren van Het Nieuwe Werken en u tips geven om deze te voorkomen.

Oorsprong

De behoefte aan een nieuwe vorm van werken is ontstaan door veranderingen in de samenleving. De instelling van consumenten om op elk moment en overal toegang te willen hebben tot informatie en om te kunnen communiceren ligt hieraan ten grondslag. Werknemers hebben deze instelling geleidelijk meegenomen naar de werkvloer. Steeds meer gesteund door technologische ontwikkelingen was Het Nieuwe Werken een feit.

Arbowet

Waar werken uw werknemers? Steeds vaker is het antwoord op deze vraag; thuis. Heel handig voor uw werknemers. Zij kunnen nu immers hun werk en privé beter afstemmen. Daarnaast hebben ze geen kosten meer aan het woon-werk verkeer en besparen ze een flinke duit op de kinderopvang. Helaas zijn er voor u als werkgever wel een aantal risico’s.

Zo bent u als werkgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkplek bij de werknemer thuis. Het is immers uw plicht om er voor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen, waar en wanneer dan ook. U bent dan ook aansprakelijk voor eventueel schadeletsel.

Om het gevaar van een arbo onvriendelijke werkplek in te perken, kunt u ervoor kiezen om flexovereenkomsten aan te gaan met uw werknemers. Hierin kunt u opnemen dat een werknemer verklaart alleen te werken op een arbo verantwoorde werkplek. Een andere optie is om uw medewerkers vrij te laten in hun keuze voor een werkplek, zolang u maar goede en uitgebreide voorlichting geeft. Laat uw werknemers wel tekenen dat ze hier kennis van hebben genomen.

Werk en privé gescheiden houden

Even snel een wasje draaien, gillende kinderen, boodschappen doen en onverwachts bezoek krijgen. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele afleidingen die op de loer liggen bij thuiswerken. Wat is nou de kans dat er kwalitatief goed werk wordt geleverd met al deze afleidingen? Thuiswerken hoeft dan ook niet tussen 9 en 5. Wat een voordeel kan zijn, aangezien veel werknemers ’s avonds productiever zijn dan overdag.

Al deze flexibiliteit brengt ook nadelen met zich mee. Doordat werknemers altijd bereikbaar zijn wordt het voor hen lastiger om hun werk los te laten. De scheidingslijn tussen werk en privé verdwijnt en werknemers nemen steeds minder rust met stress als gevolg.

Maak daarom duidelijke afspraken met uw werknemers. Wanneer zijn zij bijvoorbeeld wel aan het werk en wanneer wordt dit door u verboden? Leg deze afspraken vast in een thuiswerkovereenkomst.

Output centraal

HNW vraagt tevens om een nieuwe manier van leidinggeven. Kijkt u steeds op de klok als uw werknemer vijf minuten te laat is? Dan zult u uw manier van leiding geven moeten veranderen. U zult uw werknemers namelijk moeten gaan afrekenen op hun output en niet hun aanwezigheid.

De valkuil voor veel organisaties is dat men de output verkeerd omschrijft. Neem als voorbeeld een accountantskantoor. Deze sturen veelal aan op het aantal productieve uren, dit is echter de input. De output zou in dit geval het aantal jaarrekeningen, de kwaliteit en de klanttevredenheid moeten zijn. Veel HNW trajecten lopen hierdoor spaak.

Het is voor u als werkgever dan ook belangrijk om naast het aanleren van een nieuwe stijl van leidinggeven ook goed te omschrijven wat het daadwerkelijke resultaat van uw werknemers dient te zijn.

Vastleggen, Vastleggen, Vastleggen

HNW brengt voor zowel werknemer als werkgever veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Belangrijk is dan ook dat u als werkgever zoveel mogelijk zaken vastlegt, bijvoorbeeld in een thuiswerkovereenkomst. Door zoveel mogelijk zaken vast te leggen, kunt u de gevaren van HNW beperken.